BEKNOPT CURRICULUM VITAE

 

Voor een uitgebreid curriculum klik hier 

 

 

Ger Vos, dirigent

 

Ger Vos, geboren te Kerkrade, studeerde vanaf 1971 aan het Maastrichts Conservatorium Harmonie-, Fanfare- en Koordirectie en behaalde
hiervoor de bijbehorende Praktijkdiploma’s in respectievelijk 1975 en 1977.
Aan hetzelfde conservatorium behaalde hij in 1986 bij Lucas Vis en Anton Kersjes het diploma Uitvoerend Musicus (UM) Orkestdirectie (het vroegere Einddiploma, het tegenwoordige Master).
Aan het Rotterdams Conservatorium sloot hij in 1980 bij Jan Eelkema zijn studie af voor het diploma UM Koordirectie.
Daarnaast volgde hij vele directie- en interpretatiecursussen o.a. bij Felix de Nobel en in Wenen bij de Zweedse koorpedagoog professor Eric Ericson tijdens de befaamde Wiener Meister Kurse.
In 2015 nam hij, na 30 jaar, afscheid als dirigent bij de Wageningse Studenten Koor- en Orkestverenging.

Hij is thans nog vaste dirigent van Vocaal Ensemble Vivavoce te Wageningen, Concertkoor Haarlem, de Christelijke Oratoriumvereniging “Valerius” te Barneveld en
de KCOV "Excelsior" te Amsterdam.
Als docent directie was hij lang verbonden aan de Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties (tegenwoordig Kunstfactor-Unisono) en
vanaf 1980 was hij 25 jaar lang docent bij de bekende ‘Kurt Thomas’-zomercursus voor dirigenten.
Ook was hij hoofdvakdocent koordirectie aan het toenmalig Stedelijk Conservatorium te Arnhem.
Verder leidde hij vele scratch-uitvoeringen en workshops o.a. bij het Brabants Korenfestival te Eindhoven en de Scratchdagen te Leiden, gaf hij gastdirecties,
onder meer bij het, voormalig, Limburgs Symphonie Orkest, dirigeerde hij operaproducties en nam hij zitting in de jury bij diverse koorevenementen.

Onder zijn leiding stonden talloze uitvoeringen o.a met medewerking van het Brabants Orkest, het Dordts Kamer Orkest, het Holland Symfonie Orkest, het Promenadeorkest,
het Nederlands Begeleidings Orkest, het Gelders Orkest, het Noordhollands Philharmonisch Orkest (het huidige Ballet Orkest) en het, reeds genoemde, Limburgs Symphonie Orkest,
(sinds 2013, in combinatie met het voormalige Brabants Orkest, de Philharmonie Zuidnederland).
Als vaste dirigent was hij enkele jaren verbonden aan het Kerkraads Symphonie Orkest.
Even talrijk zijn, naast de grote oratorium uitvoeringen, de a cappella werken die hij met diverse vocale ensembles uitvoerde.

 

 

 

 

HOMEPAGE

 

Voor het laatst bijgewerkt 13-05-2016