CURRICULUM VITAE  

 

Naam:                  Vos

Voornamen:         Gerard Willem Elise

Roepnaam:          Ger

Geboorteplaats:   Kerkrade (L)

Geboortedatum:  19 april 1944

Adres:                  Uiverweide 8

                            6708 LC WAGENINGEN

Telefoon:             0317 425628

 

Beroep:                Koordirigent

                            Orkestdirigent

                            Pedagoog Koor- en Orkestdirectie 

 

Ingeschreven in het  Register van Nederlandse Toonkunstenaars

                                 Registernummer: 7010

Lid Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging 

 

 

Muziekvakopleidingen en cursussen 

 

Conservatoria   

 

1971-1975:  Praktijkdiploma Harmonie- en Fanfaredirectie bij Hubert Cardous en Martin Koekelkoren aan   

                     het Maastrichts Conservatorium

 

1973-1977:  Praktijkdiploma Koordirectie bij Jos Besselink aan het Maastrichts Conservatorium

 

1978-1980:  Diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie bij Jan Eelkema aan het Conservatorium Rotterdam

 

1982-1986:  Diploma Uitvoerend Musicus Orkestdirectie bij Anton Kersjes en Lucas Vis aan het Maastrichts           

                     Conservatorium 

 

Cursussen   

 

1975 t/m

1979:       'Kurt Thomas'-cursus (14-daagse zomercursus) voor koordirigenten bij onder andere Felix de

                 Nobel, Jan Eelkema en Hans van den Hombergh te Den Haag

1977:       Meestercursus in het kader van de 'Wiener Meisterkurse' te Wenen bij Prof. Eric Ericson over

                directie, interpretatie en uitvoering van hedendaagse koormuziek 

1977 t/m

1981:       Orkest dirigeer-practicum met het toenmalig Gewestelijk Orkest te Delft bij David Porcelein en

                Jan Eelkema

1975 t/m

1978:       Studie-weekends over uitvoeringspraktijken van oude koormuziek aan het Instituut voor

                Muziekwetenschappen te Utrecht bij Jan Boeke en Frans Moonen 

 

Uitvoerende en docerende werkzaamheden

 

Als vaste dirigent verbonden (of verbonden geweest) aan de volgende verenigingen:

 

Verleden:

 

    -  het Hoensbroeks Kamerkoor, van 1979 tot 1990.

 

-  het Toonkunstkoor Geleen, van 1981 tot 1997

    Een koor dat jaarlijks werken uitvoerde met orkest en solisten.

       Het begeleidend orkest was het Limburgs Symphonie Orkest.

 

    -  de Eindhovense Christelijke  Oratoriumvereniging, van 1981 tot augustus 1990.

        Een koor dat eveneens jaarlijks werken uitvoerde met orkest en  solisten.

        Het begeleidend orkest was het Brabants Orkest.

        Incidenteel werd gewerkt met het Randstedelijk Begeleidingsorkest en het Dordts Kamerorkest.

 

-   het Kerkraads Symphonie Orkest, van januari 1990 tot december 1991.

 

   -   het Maaslands Operette- en Musical Gezelschap, van 1998 tot 2002   

 

    -  het Toonkunstkoor Wageningen, van 1 augustus 1990 tot 2009

        Een koor dat jaarlijks werken uitvoert met orkest en solisten.

        Het begeleidend orkest was in het verleden Het Gelders Orkest.
 

    -  het Koor van de Wageningse Studenten Koor- en Orkestvereniging, van 1985 tot 2015

        Jaarlijks worden er 6 concerten gegeven, zowel a cappella als met het studentenorkest


 

Heden:   

 

-  het Concertkoor Haarlem, (voorheen Koor Katholiek Haarlem), sinds 1 november 1991.

    Een koor dat jaarlijks werken uitvoert met orkest en solisten.

 

   -  de Koninklijke Christelijke Oratorium Vereniging "Excelsior", Amsterdam, sinds november 2015

       Een koor dat jaarlijks werken uitvoert met orkest en solisten .
 

   -  de Christelijke Oratoriumvereniging “Valerius”, Barneveld, sinds 1 juni 2003

       Een koor dat jaarlijks werken uitvoert met orkest en solisten. 
 

-  het Vocaal Ensemble Vivavoce te Wageningen, sinds de oprichting in 1992.

    Een koor dat projectmatig werkt en jaarlijks zowel a cappella werken als werken met kleine

    orkestbezetting uitvoert.    

 

 

Als gastdirigent werkzaam geweest bij de volgende projecten:   

 

1985:  Een orkestproject met een jeugdsymphonie orkest te

           Hilvarenbeek samengesteld uit leerlingen van de Muziekscholen

           Oisterwijk, Hivarenbeek en Goirle.

 

1986:  Een operaproductie van de Muziekschool Oisterwijk met een

           uitvoering van de kerkopera Noye's Fludde van Benjamin

           Britten.

 

1986:  Een jubileumconcert van de Koninklijke Christelijke Zangers-

           bond in de Grote Kerk te Breda met een samengesteld koor, het

           Dordts Kamerorkest en solisten in een uitvoering van de

           Matthäus Passion van G.Ph. Telemann.

 

1986:  Een jubileumconcert van de Koninklijke Christelijke Zangers-

           bond in de St.Annakerk te Maastricht met een samengesteld

           koor, het Limburgs Symphonie Orkest en solisten in een

           uitvoering van het Requiem van G. Fauré en het Te Deum van

           A. Dvorák.

 

1988:  Een tiental educatieve concerten met het Limburgs Symphonie

         Orkest door de gehele provincie Limburg.

 

1988:  Een operaproductie van de Muziekscholen Oisterwijk,

           Hilvarenbeek en Goirle in een uitvoering van 'Dido and Aeneas'

           van Henry Purcell met een internationale bezetting.

 

1989:  Een concertproductie van het Limburgs Symphonie Orkest in het

           kader van het Wereld Muziek Concours Kerkrade 1989. Taak:

           het instuderen van de 2e symphonie van G. Mahler met een

           samengesteld koor en het leiden van het zg. 'Fernorchester'.

 

1990:  Een operaproductie met een samengesteld gezelschap in een

           uitvoering van 'Down in the Valley' van Kurt Weill.

 

1995:  Een korenproductie met alle koren van de stad Wageningen

           in het kader van een herdenkingsconcert met het Gloria van

           John Rutter voor koor, solisten, blazers en orgel in de

           Grote Kerk te Wageningen.

 

2000 – 2003:  Dirigeren van de opera-scratch tijdens de bekende jaarlijkse scratchdagen in Leiden

 

2002:  Een korenproductie met een aantal koren uit Wageningen t.g.v. de 5-mei viering

 

 

Als docent werkzaam of werkzaam geweest aan de volgende instellingen:

   

 

Van 1-3-1981 t/m 31-7-1985:   docent koorscholing aan de Muziekschool te Valkenburg a.d. Geul

 

Van 1-8-1985 t/m 31-7-1986:   docent hoofdvak koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem

 

Van 1-9-1981 t/m 31-7-1990:   docent koordirectie aan de Muziekschool te Beek (L)

 

Van 1-9-1981 t/m 31-7-1990:   cursusleider/docent koordirectie bij de Stichting Samenwerkende 

                                                    Nederlandse Korenorganisaties (SNK), cursus Beek (L)

 

Van 1-9-1990 t/m 31-10-'96:   cursusleider/docent koordirectie bij de SNK, cursus Helmond

 

Van 1-10-1997 t/m/ 4-11-‘00:  cursusleider/docent koordirectie bij de SNK, cursus Den Bosch

 

Van juli 1980 t/m 2005     :        docent bij de 'Kurt Thomas'-zomercursus voor dirigenten, te Utrecht (voorheen

                                                   Den Haag) 

                                               

 

Overige werkzaamheden: (verleden)   

 

    -  Sinds 1980 een aantal jaren vaste medewerker geweest bij het tweejaarlijks

        Brabants Koren- festival te Eindhoven als leider van workshops voor

        hedendaagse koormuziek

 

    -  Lezingen en workshops over koorscholing, repetitietechniek, interpretatie en directie

 

    -  Jurylid bij diverse koorfestivals

 

    -  Panel-lid, tijdens koorfestivals, bij Omroep Limburg  

 

 

Gedirigeerde opera’s en orkestwerken: (gedurende de laatste 15 jaar) 

 

    -  Opera's:

 

       Noye's Fludde                                   B. Britten

       Dido and Aeneas                              H. Purcell

       Down in the Valley                           K. Weill

       Diverse operafragmenten uit diverse opera’s  G. Verdi

 

 

    -  Orkestwerken:

 

       Ricercare                             H. Andriessen           Conserv.Orkest Maastricht

       Symphonie Nr.5                   L.van Beethoven                              ,,

       Clarinetconcert Nr.1            C.M.von Weber                                ,,

       Ouverture La belle Hélène   J. Offenbach                                    ,,

 

       Ma Mère L'oye                      M. Ravel                     Limburgs Symphonie Orkest

       Sheherazade                        M. Ravel                                           ,,

       Petrouchka (1947)                I. Strawinsky                                    ,,

       Andante uit Symph./paukenslag    J. Haydn                                 ,,

       Hongaarse Dans No.5                    J. Brahms                                ,,

       Danse Macabre                             C. Saint-Saëns                         ,,

       Temporale (Barbier v. Sevilla)       G. Rossini                                ,,

       Karelia Suite                                  J. Sibelius                                ,,

 

       Ouverture Rosamunde               F. Schubert          Kerkraads Symphonie Orkest

       Balletmuziek Rosamunde           F. Schubert                                 ,,

       Bloemenwals Notenkraker-suite    P. Tschaikowski                      ,,

       Arlesiënne-suite no.2                    G. Bizet                                   ,,

       Hongaarse Dansen no's 5 en 6        J. Brahms                               ,,

       Ouverture Orpheus                         J. Offenbach                           ,,

       Radetzky-marsch                            J. Srauss                                 ,,

       Eine Steppenskizze                        A. Borodin                               ,,

       Scènes Alsaciennes                         J. Massenet                            ,,

       Ouverture op Russische thema's    N.R. Korsakow                         ,,

       Concert Nr.1 voor cello en ork.      D. Schostakowitsch                 ,,

       Een nacht op de kale berg              M. Moussorgsky                      ,,

       Ouverture Egmont                          L. van Beethoven                     ,,

       Symphonie Nr.8 'Onvoltooide'        F. Schubert                              ,,

       Pianoconcert a-moll                       E. Grieg                                   ,,

       Symphonie Nr.3 Es-dur                  R. Schumann                            ,,

 

    

        NAAR BOVEN ^                                                                     HOMEPAGE          

 

       Voor het laatst bijgewerkt 13-05-2016