Koninklijke Onderscheiding voor Ger Vos, 13 februari 2022

Unieke dubbele hoge koninklijke onderscheiding voor muzikaal echtpaar

Haarlem, dinsdag 15 februari 2022.
Dirigent Ger Vos (77) en organist Gonny van der Maten (62) zijn afgelopen zondag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Het echtpaar kreeg de versierselen uitgereikt door burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Dat gebeurde in de Philharmonie tijdens het afscheid van de twee van het Concertkoor Haarlem waaraan zij dertig jaar verbonden waren.
Het koorbestuur noemt het ‘waarschijnlijk uniek in Nederland dat een koor dertig jaar geleid is door een paar dat nu ook samen koninklijk is onderscheiden.’

Voor de uitreiking trad het stel nog één keer op met het koor in een uitvoering van het Kyrie en het Gloria uit de Hohe Messe van Bach.

Onder Ger Vos kende het Concertkoor Haarlem, zo zegt het bestuur, kwalitatief en kwantitatief een permanente groei, ,,zoals dat bij de vele koren in het land die hij leidde het geval was.” In de overwegingen die tot de Ridderorde leidden, staat dat Vos’ verdiensten landelijk onder meer liggen in het opleiden van honderden dirigenten bij verschillende gerenommeerde muziekinstellingen.

                  

Foto’s: Kim Krijnen